Privatlivspolitik

Som patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registre og anvender oplysninger om dig gældende autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dit helbred kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger eksternt, som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke jf. sundhedslovens kapitel 9.

Nogle oplysninger bruges til afregningsmæssige formål, eksempelvis ved betaling for klinikkens behandling af dig via region, kommune eller forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal i 10 år. Vælger du at skifte tandlæge, overføres din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager opbevaringspligten. I særlige tilfælde, beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, skal din journal opbevares i længere tid.

Oplysninger til afregningsmæssige formål, opbevares kun så længe det har relevans af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål indhentes på baggrund af persondataloven 25. maj 2018 §6, stk. 1, nr. 2 og nr. 1.

Du har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt, i de oplysninger, som klinikken har registreret om dig. Hvis du mener vi har registeret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os rette oplysningerne. Dog må vi ikke slette oplysninger i din journal, men du kan bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde flere informationer om Styrelsen for patientsikkerhed på www.stps.dk