Henvisninger

Henvisninger

Henvisning foretages via EDI og følgende skal fremgå af henvisningen.

  • Dato for henvisning samt patientens navn og entydig patientidentifikation (typisk CPR-nummer)
  • Henvisende enhed samt identitet og funktion/stillingsbetegnelse på den, der henviser
  • Den kliniske problemstilling, der berettiger undersøgelsen (indikation)
  • Tidligere relevante undersøgelser eller behandlinger som den, der henviser, har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til.


Effektive doser ved panorama: 4,3 μsv 

Effektive doser ved interoralt optagelser: 1,06 μsv 

Henvisning foretages via EDI og følgende skal fremgå af henvisningen.

  • Dato for henvisning samt patientens navn og entydig patientidentifikation (typisk CPR-nummer)
  • Henvisende enhed samt identitet og funktion/stillingsbetegnelse på den, der henviser
  • Den kliniske problemstilling, der berettiger undersøgelsen (indikation)
  • Tidligere relevante undersøgelser eller behandlinger som den, der henviser, har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til.


Effektive doser ved panorama: 4,3 μsv 

Effektive doser ved interoralt optagelser: 1,06 μsv 

Sinusløft

Knogleopbygning

Gingivaplastik

Komplicerede rodbehandlinger

Oblitererede kanaler

Fjernelse af knækkede file og intrapulpale stifter